לתקן

Art Gallery Tour Booking System for Online Reservations

Are you an art gallery or art museum looking to optimize your reservation and ticketing process? TicketingHub is your answer. Our event management and online booking system ensures swift reservations while our management software offers a peek into customer preferences. Boost your business's potential now.

עמלות של 3% בלבד
הגדרת Done For You
סופג עמלות עסקה
תמונה בשחור-לבן של תרשים עמודות

הגדל את העסק שלך באמצעות כרטוסHub

Simplify Art Gallery Tour Bookings and Enhance Reservations

Tailored for art gallery operators and curators, our art gallery tour booking system streamlines online reservation processes, attendee management, and distribution across various art-related channels.

art gallery tour booking widget
Drive more tour reservations with our Art Gallery Tour Booking System designed for seamless gallery visit experiences.

Transform Visitors into Patrons with a 24/7 Booking Widget

 • Drive more direct tour reservations with a widget tailored to your art gallery brand.
 • Integrate effortlessly into your CMS with just a single line of code - suitable for your homepage or dedicated reservation page as an iframe.
 • Boost conversion rates and visitor loyalty with an intuitive 5-step booking process.
 • Offer multiple currencies and payment methods to cater to all art aficionados.
reseller login portal for art gallery affiliates and resellers
Empower affiliates with a dedicated login portal for tracking their art gallery tour bookings.

Boost Online Reservations by 80% with Partners and Affiliate Links

 • Witness up to an 80% increase in tour reservations through affiliate links tailored for art galleries.
 • Provide partners with a white-labeled widget and a login portal, enabling them to monitor art gallery tour bookings.
 • Expand your visibility by showcasing your tours on top art and travel platforms - we connect you to platforms like Get Your Guide, TripAdvisor, Klook, and Airbnb Experiences.
תזמן את ההדגמה החינמית שלך עוד היום
הזמינו דמו
וונדה

עובד חכם יותר, לא קשה יותר

מתכון תוצרת בית להצלחה

Our goal is to simplify art gallery operations and boost productivity. Our art gallery tour booking systems and software are tailored specifically for gallery operators, minimizing customer inquiries and backend inefficiencies by up to 80%.

enhance art gallery tour visitors satisfaction
Enhance visitor interactions with swift and personalized service using our art gallery tour booking system built to scale.

Reduce Visitor Inquiries Time

 • Enable patrons to reschedule, cancel, or convert tour bookings into vouchers seamlessly. Our intuitive link lets art enthusiasts manage gallery tour bookings!
 • Automatically send tour reminders to your visitors with our messaging feature, ensuring they're prepared and excited for their gallery visit.
 • Avoid invalid bookings and continuous customer calls by verifying customer emails during the booking process with our email validator.
abandoned cart drip campaign for art galleries
Amplify your tour booking potential with smart marketing tools and never miss out on any gallery opportunities again.

שיווק אסטרטגי

 • With abandoned cart reminders, you can secure every potential tour booking. We send follow-up emails to visitors who leave the booking process unfinished.
 • Register visitors on a waiting list when tours are full, stepping in when cancellations occur.
 • Post-tour, automate feedback requests for visitors. Enhance your reviews and online reputation in the art gallery tour industry.
Manage art galleries in any device with centralized dashboard.
Our art gallery tour booking system ensures seamless integration of visitor management with CRM.

Managing Bookings Efficiently On-The-Go

 • Maintain synchronization across booking platforms by setting up and modifying availability slots.
 • Integrate real-time data into cloud management software to prevent gallery tour overbookings.
 • Monitor availability across all booking channels with our comprehensive art gallery tour booking system.
שילוב CRM
Integrating visitor management with CRM has never been smoother with our art gallery tour booking software.

Deliver Service That Sets Your Art Gallery Apart

 • Segment visitors in the CRM to offer VIP art enthusiasts an elevated tour experience.
 • Facilitate easy tour modifications for visitors with a user-friendly link, reducing lengthy customer interactions.
 • Encourage visitors to share their experiences post-tour with automated review reminders.
תזמן את ההדגמה החינמית שלך עוד היום
הזמינו דמו

ticketinghub עבור

גלריות לאמנות

תכונות כרטוסהוב

 • זמינות לוח שנה
 • ריבוי מטבעות
 • ייצוא נתונים
 • דיווח מפורט
 • ניהול הצוות
 • דיווחי ביצועים
 • שידור הודעה
 • תיבת דואר נכנס מרכזית
 • קשרי לקוחות
תמונה בשחור-לבן של שלוש צורות שונות
סיפור הצלחה

Egypt's Sound and Light Shows: 500% Growth with TicketingHub

Explore Egypt's Sound and Light Shows, set against landmarks like the Pyramids of Giza. Faced with ticketing challenges, they integrated with TicketingHub, resulting in a 500% sales surge. TicketingHub's platform streamlined its process, enhancing the customer experience and allowing shows to expand. Director Sameh Saad hails TicketingHub as a transformative solution.
גלו את כרטוסהוב
וונדה

אתה מפספס 100% מהזריקות שאתה לא לוקח

עבודה עם הטובים ביותר

Our intuitive art gallery tour booking system is designed to meet the unique needs of gallery operators, curators, and art event organizers.

It manages visitors and streamlines tour bookings online, on mobile devices, and across various reservation channels. This increases revenue and ensures an unparalleled art enthusiast experience.

art gallery tour visitors
Streamline booking art gallery tours for enhanced visitor satisfaction.

Optimize Tour Booking and Management

Our art gallery tour booking software delivers an efficient reservation solution catering to both online and on-site channels.

The transition from manual tour booking methods to a seamless online art gallery management system. Our cloud-based platform facilitates reservation management via mobile devices.

Whether it's group tours, VIP viewings, or early bird reservations, our system refines the process, assuring visitors of a smooth and straightforward experience.

Complete Tour Management

With our integrated art gallery tour booking system, you can track upcoming tours, reservations, and visitor trends. Our software lets you manage tour types, oversee bookings, and apply discounts all from one platform.

Experience a streamlined booking solution that boosts revenue and guarantees returning art enthusiasts.

managing bookings for art gallery tours
Manage gallery operations on any device with our all-inclusive art gallery tour booking system.

Analytics and Reporting Aligned with Your Gallery Objectives

Informed decisions are crucial for effective gallery management. Our art gallery tour booking system supplies vital analytics and comprehensive reports on reservations, visitor patterns, and other relevant metrics.

Moreover, our software is compatible with Google Search Console, Google Analytics, and Facebook Pixel.

Delve deep into art gallery booking trends, identify peak visitor periods, and devise strategies to maximize your gallery's operational efficiency and profitability

אינטגרציה חלקה של נקודות מכירה

Art gallery tour booking systems can substantially benefit from our POS system. With real-time booking monitoring, modifications can be effortlessly managed, and missed appointments can be minimized.

Our intuitive POS system uplifts the overall visitor experience, ensuring they are pleased and looking forward to future art gallery visits.

מצא עצות מומחים נוספות בבלוג של TicketingHub:

why spreadsheets is not good for resource planning
how to stop losing sales
avoid overbooking tours

תזמן את ההדגמה החינמית שלך עוד היום
הזמינו דמו

שאלות נפוצות

מהו TicketingHub?

TicketingHub is a premier art gallery tour booking system designed to revolutionize the way art galleries and museums manage their tours, ticket sales, and event management for corporate events.

How can art galleries benefit from TicketingHub?

Art galleries can leverage TicketingHub's ticketing system to streamline their booking processes, enhance ticket sales, and offer a seamless online booking experience for visitors. This software is also ideal for museums looking to optimize event planning and management.

Is TicketingHub optimized for mobile phones?

Absolutely! The TicketingHub ticketing system is user-friendly and optimized for mobile phones, ensuring art enthusiasts can book tours anytime, anywhere.

How secure are online payments on TicketingHub?

Our art gallery tour booking system uses advanced encryption and trusted online point-of-sale solutions to ensure online payments are safe and confidential.

Can I integrate TicketingHub with my museum's website?

Yes! TicketingHub is versatile, allowing for seamless integration with both art gallery and museum websites, ensuring a cohesive booking experience for all visitors.

Does TicketingHub support group tours and special events?

Indeed! Our management software manages both group reservations and special event bookings, catering to art gallery and museum guests' diverse needs.

How can I track bookings and ticket sales?

Our ticketing system offers a comprehensive dashboard, providing insights into reservations, ticket sales, and event bookings, online payments, helping galleries and museums make data-driven decisions.

What kind of support does TicketingHub offer?

Our dedicated team is always ready to help. Whether you're an art gallery or a museum, our team ensures smooth operations and efficient event management.

How do I start with TicketingHub?

Starting with our art gallery and museum software and tour booking system is simple. Sign up on our website, and our team will guide you through the setup. This will ensure your gallery or museum is ready to manage leads, bookings, and events efficiently.

Are there any hidden costs with TicketingHub?

Transparency is our mantra. All pricing details are clearly outlined, ensuring art galleries and museums are well-informed about our service offerings

How important is email marketing for an art gallery tour?

Email marketing plays a significant role in promoting art gallery tours for several reasons:

 • Targeted Engagement: It reaches an audience already interested in the gallery's offerings, leading to higher engagement.
 • Personalization: Galleries can tailor messages based on past interactions or preferences, enhancing relevance.
 • Cost-Effectiveness: Email marketing offers direct communication at a fraction of traditional advertising costs.
 • Timely Updates: Galleries can provide real-time updates on tours, events, or schedule changes.
 • Relationship Building: Regular emails nurture long-term relationships with art enthusiasts by offering exclusive content.
 • Analytics: Email platforms offer insights into engagement metrics, helping refine marketing strategies.
 • Integrated Marketing: Email campaigns can be combined with other digital marketing efforts for a cohesive message.
גלה את מרכז הכרטוס

התמקדו בהגעה למכירות. מהר

למכור יותר כרטיסים דרך אתר האינטרנט שלך, קופה או משווקים. הפוך את המשימות שלך לאוטומטיות. והגדל את העסק שלך.

הדעת

ראה כיצד עזרנו לעסקים לצמוח

TicketingHub שינה יותר מ -50+ עסקים. המפעילים סומכים על TicketingHub ואוהבים אותו.

גבר בחולצה שחורה מחייךאישה בחולצה לבנה עומדת מול בנייןאישה עם שיער בלונדיני ארוך לובשת טופ ירוקגבר בחולצה כתומה מחייך
4.9

מתוך 30+ ביקורות על Capterra

נוף על Capterra
4.8
קלות השימוש
5.0
שירות לקוחות
4.8
תכונות
4.9
תמורה למחיר

פשט ופשט כרטיסים מלפנים ומאחור

ביטלנו תקליטי נייר, שוברי נייר ומיילים של דלק מהצורך לספק שוברי עותק קשיח. העברנו הלאה גם את החיסכון מדמי משלוח ועלויות הדפסה. נציג וצוותו עבדו ללא לאות כדי להטמיע את המערכת באתר האינטרנט שלנו.

גבר בחולצה שחורה מחייך

רוב סי.

יין ומשקאות חריפים

נהדר, גמיש עם תמיכה נהדרת מהצוות!

אני מפעיל סיורי הליכה בחינם, והם עוזרים לי לקבל הזמנה באינטרנט, דרך אתר האינטרנט שלנו. המערכת גמישה מאוד, והצוות עזר לי עם קצת התאמה אישית כך שהיא מתאימה בדיוק לצורך שלי. עזרה רבה של הצוות. אני סופר מרוצה מהם.

גבר בחולצה כתומה מחייך

דניאל ב.

אירוח

מיקוד בלקוחות!

בראש ובראשונה, צוות שירות הלקוחות Ticketin, הוא מעולה-תמיד זמין כדי לעזור והמוטו: אין שאלה מטומטמת מדי! התוכנה עצמה היא גדולה, מאוד אינטואיטיבי עם ממשק פשוט אך יעיל המאפשר לנו למכור את המוצרים שלנו, לעשות כמה upselling כירה, להתחבר באמצעות API עם הספקים המועדפת שלנו ולהשתמש במספר מעבדי תשלום גם.

אישה בחולצה לבנה עומדת מול בניין

אלכס פ.

פנאי, נסיעות ותיירות

המפעילים סומכים ואוהבים את כרטוסהאב

תגובות משוב מהאתר של קפטרה

מערכת הכרטוס הטובה ביותר הקיימת על פני כדור הארץ.

כל מה שקשור לזה מתנדנד. מהמפתחים שתמיד נמצאים שם כדי לעזור לך בכל שאילתה, ועד הנגישות הקלה של המערכת וההגדרה.
אנדריאס ד
יוני 24, 2022

נהדר, גמיש עם תמיכה נהדרת מהצוות!

המערכת מאוד גמישה, והצוות עזר לי בהתאמה אישית מסוימת כך שהיא מתאימה בדיוק לצורך שלי. עזרה נהדרת של הצוות. אני מאוד מרוצה מהם.
דניאל ב
אוקטובר 1, 2019

אחת המערכות הטובות ביותר. לחברות שלי צריכה

בסך הכל זה היה כלי ומערכת שלא יסולא בפז עבור העסק שלי, ועזר לנו גם לצמוח וגם להתרחב. השתמשנו ב- Ticketinghub במשך מספר שנים מכיוון שהמערכת שלהם מתאימה באופן מושלם לצרכים שלנו למכירת כרטיסים ברחבי העולם.
אוליבר מ
יוני 20, 2019

תמחור

מודל התמחור שלנו הוא הכי שקוף שיש. ללא עמלות נסתרות, ללא מחויבויות. שלם רק עבור המכירות המוצלחות שאנו מעבדים עבורך.

כל עסק
3%*

של אשראי מקוון
כרטיס בלבד

* 2 מיליון ליש"ט + בהכנסות שנתיות צור קשר
עבור תמחור הנחות ארגוניות